ทีมที่ดีที่สุดของยูนิซิตี้

ร่วมงานกับทีมที่มีผลลัพธ์สูงสุดในธุรกิจเครือข่าย

แน่นอนว่าความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายนั้นมีหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบในด้านของ การบริหารจัดการในฝั่งบริษัท ในระดับท้องถิ่นของแต่ละประเทศ ฝ่ายพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสินค้า ( R&D ) ที่ออกมาแต่ละปี ความเข้าใจของเจ้าของบริษัทในการสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคง และคงอยู่ตลอดไปจนสามารถพัฒนาให้บริษัทนั้น ไม่ต้องอาศัยในเรื่องของ Timing คือ ไม่ว่าผู้ที่เห็นโอกาสทางธุรกิจเข้ามาสร้างธุรกิจระยะเวลาใด ก็สามารถประสบความสำเร็จ ในระดับที่ต้องการได้นั้น หรือประเด็นที่สำคัญที่สุดในการสร้างความสำเร็จคือ ความชัดเจนในเป้าหมายของคนที่จะเข้ามาทำธุรกิจ และถ้าบุคคล คนนั้น มีความชัดเจนในเป้าหมายของตัวเอง มีการลงมือทำอย่างสุดชีวิต องค์ประกอบที่สำคัญอีก 1 ปัจจัย ที่จะเป็นฟันเฟืองในการสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมั่งคงได้ คือทีมงาน หรือ หุ้นส่วนทางธุรกิจของคุณที่จะเดินร่วมทางนับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่คุณประสบความสำเร็จในระดับที่คุณต้องการ ในธุรกิจเครือข่ายนั้น มีคำกล่าวอยู่ว่า: "ผู้เริ่มต้นใหม่จะมองหารายได้ ผู้ช่ำชองจะมองหาบริษัท และ ผู้เชี่ยวชาญจะมองหาทีมงานและวัฒนธรรม" Unipower International Project เป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในธุรกิจเครือข่าย และสามารถมีผลลัพธ์ที่เข้าสู่การเกษียณได้โดยใช้ระยะเวลา 5 ปีและมีรายได้สูงสุดในธุรกิจเครือข่ายทั้งหมดในเมืองไทย (ผลการสำรวจจากนิตยสาร Leadertime ปี 2556 ) และสามารถส่งต่อความสำเร็จ ให้กับผู้คนที่เข้ามาสู่ธุรกิจ ให้สามารถมีอิสระภาพทางการเงิน ได้ภายในระยะเวลา 3 - 5 ปี ทั้งในประเทศไทยและในเอเชีย ซึ่ง ณ ปัจจุบันเราเป็นทีมงานเดียวในตลาดโลก ที่สามารถสร้าง Lamborghini Club ให้เกิดขึ้นได้มากกว่า 16 คัน ทั้งในไทยและต่างประเทศ พร้อมทั้งการมีอิสระภาพทางการเงิน 7 หลักขึ้นไปต่อเดือน และกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
เริ่มต้นกับเราทันที


*

*

*