โอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศ
ขณะนี้ธุรกิจยูนิซิตี้ที่ใช้ระบบยูนิพาวเวอร์ กำลังเติบโตและขยายอย่างประสบความสำเร็จในประเทศ อื่นๆที่เพิ่งนำระบบนี้ไปใช้ ดังนั้น ตอนนี้เรากำลัง คัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพ ที่สามารถ ขยายเครือข่ายเป็นต้นสายของประเทศ ดังต่อไปนี้

1. ญี่ปุ่น
2. จีน
3. ไตหวัน
4. กัมพูชา
5. เวียดนาม
6. สิงค์โปร
7. มาเลเซีย
8. อินโดนีเซีย
9. อินเดีย
10. เวียดนาม


คุณสมบัติคือ
- สามารถพูดภาษาไทยและถาษาของประเทศนั้นๆได้
- เป็นผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในการขยายธุรกิจระหว่างประเทศอยู่แล้ว
- สามารถอยู่เมืองไทยได้ 6เดือน ( เพื่อเรียนรู้วิธีการของระบบและ มี Skill set ที่ดี ในการนำไปขยายที่ประเทศนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ )

ตัวอย่างของความสำเร็จในการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วในประเทศเวียดนาม และเมียนมาร์(พม่า) โดยใช้ระบบยูนิพาวเวอร์

Irene Hoang and Tom Tran - Presidential Double Diamond Vietnam, Unicity 2014 from
Unipowergreat ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ TEL 095 565 0415 Line ID: unipowergreat