ที่เดียวที่รับประกันรายได้ และ ความพอใจในผลิตภัณฑ์ได้ 100%

เหตุใดหากร่วมงานกับทีมเราจึงสามารถรับประกันผลลัพธ์และความพอใจในผลิตภัณ์ได้เต็ม 100 %

1. การรับประกันรายได้ เรามีสัญญารับประกันรายได้ที่ถูกต้องตามกฏหมายที่พร้อมทำกับคุณ (สามารถติดต่อเพื่อขอรายละเอียด เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวได้) โดยเรามีความเชื่อมั่นเต็ม 100% และกล้าเซ็นต์สัญญารับประกันรายได้กับคุณเนื่องจาก
1.1 ทีมงานของเรา สะสมประสบการณ์มานานมากกว่า 20 ปีในธุรกิจเครือข่าย จนสามารถตัดข้อผิดพลาดในการสร้างธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบ และ ได้สร้างระบบการทำงาน ที่ได้รับการ พิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้าง การขยายเครือข่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( สามารถสร้างให้บุคคลที่มีการลงมือทำ 100 %สามารถเข้าสู่การเกษียณจากการทำงานได้ภายในระยะเวลา 3 - 5 ปี พร้อมกับการมีรายได้ 7 หลักขึ้นไป ซึ่งระบบดังกล่าวเกิดจากการ ทดสอบและเก็บสถิติ กับจำนวนผู้คนมากกว่า 1,000,000 คน ในเอเซีย โดยใช้ระยะเวลารวบรวมข้อมูล นานกว่า10 ปี จนสามารถเก็บสถิติได้อย่างชัดเจน และควบคุมปัจจัยความเสี่ยงภายนอกได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งส่งผลให้คุณมีลู่ทางสู่ความสำเร็จที่ชัดเจน และสามารถวัดผลได้ ดังนั้น เมื่อคุณเข้าสู่ Business Project ของเรา คุณจะมีความรู้ที่ตกผลึกและ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สามารถเกิดผลลัพธ์ขึ้นได้จริง และใช้เวลาสั้นมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับทุกๆ model ต่อการได้อิสรภาพทางการเงิน 7 หลักต่อเดือน ณ ปัจจุบันเราสามารถสร้าง ให้บุคคลธรรมดา ที่เลือกทำธุรกิจนี้อย่างจริงจัง มีรายได้ 7 หลักต่อเดือน โดยใช้ระยะเวลา แค่ 1 ปี 8 เดือน
1.2 คุณจะได้รับการ Coaching & Support โดยทีมงานที่เป็นมืออาชีพที่มีรายได้อย่างน้อย 7 หลักต่อเดือน ที่จะเดินร่วมเส้นทางตั้งแต่ต้นจนจบโครงการในฐานะ หุ้นส่วนทางธุรกิจ
1.3 รากฐานและวิสัยทัศน์ของประธานผู้บริหารของบริษัท (CEO) มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้หุ้นส่วนได้เข้ามาร่วมทำ Business project นี้ มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน ตามปณิธานของบริษัทคือ Make Life Better ดังนั้น องค์ประกอบของบริษัทจึงเอื้อต่อการสร้างผลลัพธ์มากที่สุด หากเทียบกับ บริษัทอื่นๆที่ทำการตลาดในรูปแบบเครือข่าย อาทิเช่น
   1.3.1 แผนการตลาดที่สามารถสร้างรายได้ Real Passive Income & Massive Income เหตุก็ผลคือ แผนธุรกิจนี้จ่ายผลประโยชน์ลึกถึง 12 ชั้น และจ่ายผลประโยชน์สูงสุดถึง 67 % ซึ่งนับได้ว่าจ่ายมากกว่าแผนการตลาดอื่นๆทั่วไป ที่จ่ายผลประโยชน์จำนวนชั้นที่น้อยกว่า ส่งผลให้ต้องใช้จำนวนคนติดตัวเยอะ ต่อการมีรายได้หลักล้าน เช่น การที่คุณมีสายงานเดียวที่ work สามารถรับรายได้มากกว่า 300,000 บาทต่อเดือนได้ เพราะ บริษัทเล็งเห็นความยุติธรรม ต่อคนที่เข้ามาทำธุรกิจว่า คุณสามารถสร้างธุรกิจร่วม กับทางบริษัทได้ผลประกอบการเท่าไหร่ คุณควรที่จะได้รายได้เป็นอัตราส่วน ที่เหมาะสมกับ ผลประกอบการที่คุณได้สร้างขึ้นมาด้วย และการที่บริษัทได้เลือกใช้แผนการตลาดที่สามารถมีผลประโยชน์ร่วมกันได้ถึง 12 ชั้น เป็นเพราะ การที่ผู้นำที่ มีความรู้เฉพาะด้านและทักษะ ที่ดีมากพอต่อการสร้างธุรกิจ จะยังลงมาช่วยสร้างธุรกิจกับคนใหม่ๆที่เข้ามาสู่ธุรกิจในชั้นลึกๆ ซึ่งส่งผลให้ ปฏิสัมพันธ์ของคนองค์กรกับผู้นำมีสายสัมพันธ์ที่ดี และยังคงลดอัตราการเกิดข้อผิดพลาดในการสร้างธุรกิจให้มั่นคง เป็นต้น
   1.3.2 ลดปัญหาในเรื่องการ balance สายงานให้เท่ากัน ทุกบริษัทที่เป็นแผนการตลาดแบบ stair-step หรือ binary นั้นในกรณีที่เรา จะสามารถ รับรายได้มากที่สุด หรือขึ้นตำแหน่งสูงขึ้น จะต้องทำให้ยอดธุรกิจของทั้งสองขา ให้จำนวนคนที่รักษายอดเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ในขณะที่ แผนการตลาดของโปรเจกนี้ มีสายงานใหญ่คือสายแรก และ สายถัดมาจะใช้จำนวนคน และยอดน้อยลงครึ่งนึงของสายงานแรก เช่น ตำแหน่ง Presidential Diamond สายงานแรก 320000 pv สายงานที่สอง 160000 pv สายงานที่สาม 80000 pv ซึ่งธรรมชาติของธุรกิจเครือข่ายทุกคนก็จะต้องเจอ ผู้ที่เอาจริง หลักคนแรกก่อน และเริ่มสร้างก่อนในขณะที่สายสองและสายต่อๆไปก็จะตามมาทีหลัง ดังนั้น แผนนี้จึงเป็นแผนที่เข้าใจธรรมชาติของการสร้างธุรกิจมากกว่า ( คุณสามารถศึกษาแผนการตลาดโดยละเอียดได้จาก หัวข้อ แผนการตลาด)
2. การรับประกันความพอใจของผลิตภัณฑ์ 100% ผลิตภัณฑ์ของ Unicity ทั้งหมด มีงานวิจัยรองรับ ที่อยู่ในระดับ งานวิจัย ที่เสถียรแล้ว (Solid proof) หมายความว่า หากผู้บริโภค ทานผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องระยะยาวหรือทั้งชีวิตก็ตาม ก็จะไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ซึ่งสิ่งที่สามารถ พิสูจน์ได้จากข้อความข้างต้นคือ การที่ผลิตภัณฑ์ของเรา ได้รับการบรรจุอยู่ในหนังสือ PDR (Physician Desk Reference - คู่มืออ้างอิงในการจ่ายยา) ซึ่งปัจจุบันจำนวนเรามีจำนวนผลิตภัณฑ์ มากที่สุดในเรื่องอาหารเสริมที่ได้ลงใน PDR ในรูปแบบธุรกิจเครือข่าย ซึ่งการที่จะเข้าไปอยู่ในหนังสือนี้ได้นั้น ผลิตภัณฑ์จะต้องมีการทดลองใช้กับผู้ป่วยจริง (Clinical Trials) ถึง 4 ปี ในขณะที่ถ้าเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในประเทศไทยเกือบทั้งหมด จะไม่มีงานวิจัย หรือสถาบันที่เชื่อถือได้ในระดับสากลรองรับ เหตุผลหลักที่ unicity สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับนี้ได้ เพราะ ในการทำ R&D เรามีการต่อยอด งานวิจัยมาเป็น 100 กว่าปีนับตั้งแต่บริษัท Rexall และทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันชั้นนำ เช่น Standford University หรือแม้กระทั่ง Cleveland Clinic ซึ่งเป็น สถาบันที่รวม อาจารย์หมอระดับประเทศ มาตั้งเป็นสถาบันแห่งนี้ ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของ Unicity อยู่ในระดับ Nutraceutical หรือ สารอาหารกึ่งยา ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ Bioslife Complete เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถดูแลในเรื่องของโรคหัวใจได้เป็นอย่างดี และ ในกรณีของผู้ป่วยที่ต้องทำบายพาส หรือ การทำบอลลูน ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โดยส่วนใหญ่ ไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัด และสามารถใช้ชีวิตปกติได้เหมือนเดิม และยังเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวในตลาดโลกที่สามารถเพิ่มไขมันดี HDL ให้เกิดขึ้นในร่างกายได้ โดยที่ไม่ต้องออกกำลังกาย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบต่อคุณภาพและราคา อยู่ในระดับที่สามารถทำตลาดกับผู้บริโภคได้ตั้งแต่ตลาดระดับล่าง จนไปถึงตลาดระดับบน เพราะว่าเรามี Economy of scale ในขณะที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์สามารถ ทำตลาดได้ในกลุ่ม High market – Luxury market และประเด็นที่สำคัญมากที่สุดคือ ว่าด้วยการรับประกันสินค้านั้น นอกเหนือจากการ รับประกันตามความพึงพอใจ ของลูกค้าที่สามารถคืนสินค้าได้ภายใน 60 วันแล้ว Unicity มีการรับประกันในเรื่องของ ผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ว่า หากทานครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้ว ไม่ได้ผลลัพธ์ตามระดับที่ตั้งไว้ แม้ว่าจะทานสินค้าไปจนหมดแล้วก็ตาม ทาง Unicity ยังยินดีคืนเงินให้ 100 % ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีเพียง Unicity ที่เดียวเท่านั้น ที่สามารถรับประกันสินค้า ในระดับนี้ได้ และเมื่อผลิตภัณฑ์อยู่ในเกรด Nutraceutical Product จึงสามารถครอบคลุมตลาดได้กว้างกว่าทั้ง ในเรื่องของการ ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และ สิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์ของเราจัดอยู่ในผลิตภัณ์สินค้าผูกขาด (Monopoly) มีสิทธิบัตร คุ้มครองวิธีการผลิต และส่วนผสม โดยไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ และด้วยเหตุผลเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์มีผลกระทบเชิงบวกโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต และไม่มผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนได้ ทำให้นักธุรกิจและผู้บริโภคที่คุณสร้างขึ้น มีการใช้สินค้าต่อเนื่องข้าม Generation ต่อๆไป และเป็นอีกหนึ่งเหตุผล ที่ทำให้ธุรกิจ มีความมั่งคง สามารถส่งต่อเป็นมรดกให้รุ่นลูกและหลานต่อไปได้ นั่นเอง

เริ่มต้นกับเราทันที


*

*

*