การสร้างทรัพย์สินในโปรเจกนี้แตกต่างอย่างไรกับ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ตอบ: ทรัพย์สินที่เป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เพื่อความไม่ซับซ้อนในการตอบคำถามข้อนี้ เพราะ อสังหาริมทรัพย์สามารถแบ่งออกมาอีกได้หลายประเภท เราจึงข้อยกตัวอย่างกรณีศึกษาในเรื่องของ การลงทุนที่ซื้อห้องคอนโดมาแล้วปล่อยให้คนอื่นเช่าอาศัย เพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ โดยเฉลี่ยรายได้จากค่าเช่าห้องคอนโดจะประมาณ 5-6% / ปี จากราคาซื้อ สมมุติว่าห้องคอนโดราคา 1,000,000 บาท ปล่อยเช่าได้เดือนละ 5,000 บาท สำหรับท่านที่เคยซื้อคงจะทราบว่า อันนี้อาจจะเป็นตัวเลขสูงเกินจริงไปบ้าง จริงๆแล้วอาจจะได้ค่าเช่าน้อยกว่านั้น แต่เพื่อให้เห็นภาพง่ายๆเราจะใช้เดือนละ 5,000 บาทเป็นรายได้จากค่าเช่า ซึ่งคิดเป็นรายได้ปีละ 6% จากเงินลงทุน
ถ้าอยากได้ Passive Income 5,000 บาท / เดือน ต้องมีเงินลงทุน 1,000,000 บาท
ถ้าอยากได้ Passive Income 500,000 บาท / เดือน ต้องมีเงินลงทุน 100,000,000 บาท
ถ้าอยากได้ Passive Income 1,000,000 บาท / เดือน ต้องมีเงินลงทุน 200,000,000 บาท
เมื่อเปรียบเทียบกับ Project เรา ระหว่างการที่คุณจะต้องหาเงินในฝั่ง active income ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ เป็นผู้บริหารระดับสูงหรือการทำธุรกิจส่วนตัว SME เพื่อที่จะหาเงิน 200,000,000 บาทมาลงทุนในห้องเช่า กับการที่คุณคัดเลือกเลือกหุ้นส่วนเข้ามาธุรกิจ 5 – 10 คน ที่โฟกัสในสร้างชีวิตและร่วมสร้าง Networkกับโปรเจคเของเราโดยมีระบบการจัดการที่สามารถยกระดับความคิดของหุ้นส่วนทางธุรกิจของคุณให้เข้าใจการสร้างธุรกิจใน platform ที่ถูกต้อง มีเครื่องมือที่เป็นการผ่อนแรง ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ และมีหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เป็นมืออาชีพและมีธรรมาภิบาล ทั้งในฝั่งผู้ผลิตและทีมคุณจะสามารถสร้างโปรเจกเสร็จโดยใช้ระยะเวลา3- 5 ปี ต่อการมี Passive Income 7 – 8 หลักต่อเดือน ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบต่อระยะเวลา การลงทุน การควบคุมปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆเช่น Red ocean สงครามในเรื่องของราคา โปรเจกของเราถือว่ามีการลงทุนที่ต่ำกว่ามาก ซึ่งสามารถจัดอยู่ในลักษณะ no risk- high return ได้เลย และยังสามารถกำหนดความสำเร็จในระยะเวลาที่คุณต้องการได้อีกด้วย

 

เริ่มต้นกับเราทันที


*

*

*