การสร้างทรัพย์สินในโปรเจกนี้แตกต่างอย่างไรกับการทรัพย์สิน

หรือลงทุนใน หุ้น กองทุน หุ้นกู้ เงินฝาก

ตอบ: กลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มตราสาร และทรัพย์สินที่เป็นกระดาษต่างๆ เพื่อความง่ายต่อความเข้าใจผมจะตัดปัจจัยด้านความเสี่ยงออก ( ในส่วนตรงนี้ถ้าคุณอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในการเปรียบเทียบเชิงลึกสามารถติดต่อกลับมาทางเราได้โดยตรง) และเมื่อสมมติว่าไม่มีความเสี่ยงเลย ตราสารที่เป็นหุ้นทุนจะมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าทรัพย์สินรูปแบบอื่น โดยเฉลี่ยแล้วคนที่ลงทุนในหุ้นจะคาดหวังผลตอบแทนใน 2 ลักษณะ อย่างแรกคือส่วนที่เป็นส่วนต่างราคาที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะเกิดเป็นกำไรเมื่อขายหุ้นนั้น และอย่างที่สองคือส่วนที่เป็นกระแสเงินสดจากเงินปันผล ส่วนนี้จะได้รับทุกปีขึ้นอยู่กับนโยบายและผลกำไรของบริษัท เงินปันผลโดยเฉลี่ยจะเป็นประมาณ 3-5% ของราคาซื้อ และเราจะมองโลกในแง่ดีโดยสมมติว่ามูลค่าของหุ้นจะเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 15% โดยไม่มีความเสี่ยงใดๆ การที่มูลค่าเพิ่มขึ้น 15% ต่อปี แปลว่าราคาจะเพิ่มเป็นประมาณ 4 เท่าจากมูลค่าเดิมทุกๆ 10 ปี หมายความว่าเพื่อจะให้ได้รายได้ที่เป็นกระแสเงินสดจากเงินปันผลเฉลี่ย 1,000 บาท / เดือน ซึ่งคือ 12,000 บาท / ปี เราต้องมีหุ้นเป็นมูลค่า 240,000 บาทเป็นอย่างน้อย
ถ้าอยากได้ Passive Income 1,000 บาท / เดือน ต้องมีหุ้นเป็นมูลค่า 240,000 บาทเป็นอย่างน้อย
ถ้าอยากได้ Passive Income 1,000,000 บาท / เดือน ต้องมีหุ้นเป็นมูลค่า 240,000,000 บาทเป็นอย่างน้อย
คุณมีทางเลือกเพราะมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 15% ต่อปี คือ ใช้เงินลงทุน 240,000,000 บาท และเริ่มได้รายได้ปันผลเฉลี่ย 1,000,000 บาท / เดือน ทันทีภายในปีนี้
หรือ ใช้เงินลงทุน 60,000,000 บาท และเริ่มได้รายได้ปันผลเฉลี่ย 1,000,000 บาท / เดือน ใน 10 ปีข้างหน้า
หรือ ใช้เงินลงทุน 15,000,000 บาท และเริ่มได้รายได้ปันผลเฉลี่ย 1,000,000 บาท / เดือน ใน 20 ปีข้างหน้า
หรือ ใช้เงินลงทุน 3,750,000 บาท และเริ่มได้รายได้ปันผลเฉลี่ย 1,000,000 บาท / เดือน ใน 30 ปีข้างหน้า
ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการสร้างทรัพย์สินที่อยู่ในโมเดลธุรกิจเครือข่าย การที่คุณมี partner ทำ outsource ให้ในด้านต่างๆ เช่น R&D หรือแม้กระทั่งในฝั่งของระบบการจัดการที่ได้รับการพิสูจน์ แล้วว่าสามารถสร้าง Passive Income 7- 8 หลักต่อเดือนได้ องค์ความรู้เฉพาะด้านที่คุณไม่ต้องไปรองผิดรองถูกเอง การมีหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เป็นมืออาชีพนั้นจะสามารถทำให้คุณได้ผลลัพธ์ที่อยู่ในรูปแบบ passive income เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้น แต่ใช้เงินลงทุนที่ต่ำกว่ามาก ใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่าต่อการได้ผลลัพธ์ 7 หลักต่อเดือน และยังสามารถควบคุมปัจจัยความเสี่ยงภายนอกได้ นั่นเอง
เริ่มต้นกับเราทันที


*

*

*