หุ้นส่วนยูนิพาวเวอร์ของคุณ

Image 1

คุณศุภณัฏฐ์ ปิยาพัชร์ชฎาธาร (ตั้ม)

   จบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะ นิติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 แข่งกฎหมายชนะเลิศที่ 1 ของประเทศไทย แข่งดนตรี jazz ได้อันดับที่ 5 ของประเทศไทย ผ่านการอบรม ของ แลนมาร์ค ฟอรั่ม ( Landmark Forum Education Program) ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจให้กับภาคเอกชน ในเซาท์ อีสเอเซีย ในการยกระดับให้ธุรกิจสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ในยุคปัจจุบัน ที่ปรึกษาพนักงานประจำให้สามารถยกระดับให้มีรายได้ 6 หลักได้ก่อนอายุ 30 ปี และสอน นิสิตนักศึกษา ด้าน mind set ให้สามารถเรียน ได้เกียรตินิยม อันดับ 1 ของสถาบัน พร้อมกับการเลือกอาชีพ ที่สามารถ มีอัตราความก้าวหน้า ได้เร็วและมั่งคงในสภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน และ ณ ปัจจุบัน ทำธุรกิจส่วนตัว ขยายทั้งในประเทศไทย เอเซีย และกลุ่มประเทศยุโรป

เริ่มต้นกับเราทันที


*

*

*