ทำไมต้องธุรกิจเครือข่าย

คําชวนของโดนัลด์ ทรัมป์ : ทําไมจึงชวนให้เข้ามาทําการตลาด หรือธุรกิจแบบเครือข่าย?

การตลาดเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทรงพลัง และการตลาด เครือข่ายสามารถเพิ่มพลังให้กับเครื่องมือนี้ได้ หากคุณมีแรง กระตุ้นในตัวคุณเอง มองง่ายๆ มองไปที่สินค้าตัวไหนก็ได้ตัวหนึ่ง แล้วเอานักโฆษณาออกไปจากสินค้าตัวนั้น มันขึ้นอยู่ กับคุณว่า คุณจะทําตลาดและทําให้คนรู้จักมันอย่างไร นั่นเป็นงานช้างงานหนึ่งเลยทีเดียว แต่มันก็ สามารถทําสําเร็จได้ ถ้าคุณมีแรงปรารถนามาก พอที่จะเดินไปตามทางของคุณ และรักษาแรงกาย แรงใจให้พาคุณเคลื่อนสูงขึ้นอีกระดับ มันจําเป็นต้อง มีหัวใจนักสู้แบบเจ้าของธุรกิจ นั่นยังหมายถึงมุ่งสนใจ สิ่งที่จําเป็นต้องทําและมานะบากบั่น ผมจะไม่แนะนํา การตลาดเครือข่ายให้กับคนที่ไม่ค่อยมีแรงกระตุ้นใน ตัวเองมากนัก อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญในการตลาดเครือข่ายก็คือ มันไม่สามารถ แยกออกจากการเข้าสังคม ดังนั้นหากคุณไม่ใช่คนที่ชอบเข้าสังคม หรือชอบพบปะกับผู้คน ผมจะคิดซ้ำอีกครั้งว่าจะไปกับคุณได้ไหม? การคบค้าสมาคมกับคนอื่นๆ เป็นสิ่งจําเป็นในการตลาดเครือข่าย เหมือนงานโฆษณา หากสินค้าไม่มีอะไรโดดเด่นน่าสนใจ แน่นอนมันก็จะไม่มีประเด็นให้โฆษณา จําไว้อีกอย่างด้วยว่า ถ้าคุณ ตัดสินใจเป็นผู้จําหน่าย ในแง่กฎหมาย คุณจะต้องรับผิดชอบต่อคํา กล่าวอ้างต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า บริษัท และโอกาสของคุณ แต่เหนือ อื่นใดทั้งหมด คุณต้องแน่ใจว่าสินค้าตัวนั้นคุ้มค่ากับกําลังงาน ความทุ่มเท และการอุทิศตัวของคุณ เมื่อพูดถึงการตลาดเครือข่าย โรเบิร์ตมักจะกล่าวถึงความสําคัญ ของการขยายขอบเขตความสบายใจของคุณ เขายังกล่าวอีกด้วยว่า ให้โอกาสและให้เวลาตัวคุณเอง นี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจและพึงพิจารณา ผมเห็นด้วยว่าคุณภาพความเป็นผู้นําสําคัญยิ่งต่อ ความสําเร็จ สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ คุณต้องมีความรับผิดชอบ และมี ทัศนคติ “ฉันสามารถ” ก็เหมือนกับภาระหน้าที่การงานอื่นๆ จงหาความรู้ เกี่ยวกับสิ่งที่คุณกําลังจะทํา ให้มากพอก่อนที่คุณจะ เริ่มทํา การตลาดเครือข่ายได้พิสูจน์ตัวมันเองแล้วว่า เป็นแหล่งรายได้ที่คุ้มค่า และจะมีความท้าทายต่างๆ เกิดขึ้นกับคุณ แต่ก็มีตัวอย่างความสําเร็จที่โดดเด่นให้ เห็นเช่นกัน ความสําเร็จเหล่านั้นเป็นรางวัลจากความ ขยัน ความกระตือรือร้น สินค้าที่ดีบวกกับเวลาจํานวน หนึ่ง ปัญหามากมายทั้งที่เห็นและไม่เห็น แต่ ความสําเร็จก็มีคําตอบ ใช่ว่าจะลึกลับไปเสียทั้งหมด คนส่วนใหญ่เคยได้ยินเรื่องกลุ่มเป้าหมาย การใช้ประโยชน์จาก เครื่องมือวิจัยของนักโฆษณามาแล้ว เมื่อพวกเขาทดสอบสินค้าตัว ใหม่ พวกเขาจะเข้าไปยังพื้นที่ใหม่ๆ และถามคําถามง่ายๆ กับทุก คนว่าพวกเขาชอบและไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับสินค้าตัวนั้น มันจะเป็น การดี หากคุณยื่นสินค้าได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย แค่เพราะว่าคุณ ชอบสินค้าตัวนั้น นั่นไม่ได้หมายความว่าคนอื่นๆ จะชอบมันด้วย สินค้าที่น่าดึงดูดใจเป็นสิ่งสําคัญ คําแนะนําของผมเกี่ยวกับการตลาดเครือข่ายก็คือ ขอให้คุณ ศึกษาค้นคว้า และใส่ทุกสิ่งที่คุณมีลงไปในสินค้าของคุณ ความ จริงใจกระตือรือร้นอย่างเป็นธรรมชาตินั้น ยากที่จะทําเป็นไม่สนใจ ความกระตือรือร้นลักษณะนี้จะทําให้คุณมีแต้มต่อ

โรเบิร์ต คิโยซากิ : ทําไมจึงชวนให้เข้ามาทําการตลาดเครือข่าย?

ครั้งแรกที่ผมได้ยินเกี่ยวกับการตลาดเครือข่าย ผมต่อต้านมัน แต่หลังจากผมเปิดใจ ผมเริ่มเห็นความได้เปรียบ น้อยนักที่ โอกาสทางธุรกิจอื่นๆ จะมีให้ ความสําเร็จระยะยาวในชั่วชีวิต หนึ่ง เป็นภาพสะท้อนถึงการศึกษา ประสบการณ์ชีวิต และ บุคลิกเฉพาะตัวของคุณ บริษัทการตลาดเครือข่ายมากมายจัด ให้มีการฝึกอบรมพัฒนาคุณสมบัติหลักๆ เหล่านี้ ซึ่งสําคัญต่อ ความสําเร็จ โรงเรียนเกือบทุกแห่งฝึกฝนคนให้ออกมาอยู่ด้าน E และ S นั่นถือเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยม หากคุณอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้านนั้น หลักสูตร MBA เกือบทุกหลักสูตร กําลังฝึกฝนนักเรียนให้จบ ออกมาทํางานเงินเดือนสูงๆ ในโลกของลูกจ้าง, ไม่ใช่โลกของ คนด้าน B การตลาดเครือข่าย: อุตสาหกรรมสําหรับคนที่ ต้องการเปลี่ยนชีวิตของพวกเขา แล้วจะทําอย่างไร ถ้าคุณอยู่ในด้าน E หรือ S แต่คุณ อยากจะข้ามไปอยู่ด้านขวา? จะทําอย่างไรดี หากคุณอยากจะ เปลี่ยนไปอยู่ด้าน B? คุณจะเจอความรู้และสนามซ้อมที่จะ ฝึกฝนคุณให้ย้ายไปอยู่ด้าน B ได้ที่ไหน? ผมจะแนะนําให้คุณ ทําธุรกิจการตลาดเครือข่าย อุตสาหกรรมสําหรับคนที่ต้องการ เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง และต้องการได้รับการฝึกฝนทักษะ และทัศนคติที่จําเป็นต่อความสําเร็จเหมือนคนด้าน B การเป็นเจ้าของธุรกิจ และการสร้างธุรกิจเหมือนอย่างคน ด้าน B เป็นหนึ่งในความท้าทายที่สุดของคนๆ หนึ่งที่จะรับไหว เหตุผลง่ายๆ ที่มีคนอยู่ในด้าน E และ S มากกว่าก็เพราะว่า ด้าน E และ S เรียกร้องทักษะและทัศนคติต่อความสําเร็จน้อย กว่าด้าน B เหมือนอย่างที่พูดกันว่า “ถ้ามันง่าย ทุกคนก็คงจะ รวยกันไปหมดแล้วล่ะ” ผมต้องเรียนรู้วิธีเอาชนะความไม่รู้ ความอาย และความ กลัวถูกปฏิเสธ และผมยังต้องเรียนรู้ว่าจะลุกขึ้นยืนและจะเดิน ต่อไปอย่างไรหลังจากที่ผมล้มเหลว นี่เป็นลักษณะนิสัยของคน ที่พัฒนาแล้ว หากพวกเขาอยากจะประสบความสําเร็จอยู่ใน ธุรกิจด้าน B ไม่ว่ามันจะคือธุรกิจการตลาดเครือข่าย, แฟรน ไชส์ หรือจะเป็นธุรกิจใดก็ตาม ทักษะพื้นฐานที่สําคัญจําเป็นมากสําหรับธุรกิจด้าน B ก็คือ ความเป็นผู้นํา คุณสามารถเอาชนะความกลัวของคุณ และมีคน อื่นๆ อีกที่สามารถเอาชนะความกลัวของพวกเขาเพื่อผลักดัน ให้งานเสร็จตามเป้าได้ไหม? นี่เป็นทักษะหนึ่งที่นาวิกโยธิน สอนผม ในฐานะทหารนาวิกโยธิน มันสําคัญมากที่เราต้อง สามารถนําคนอื่นๆ เข้าสู่สนามรบ แม้ว่าเราทุกคนจะกลัวและ ไม่มีใครอยากออกไปตาย ผมพบปะกับหลายๆ คนในด้าน S มีทั้งเจ้าของกิจการขนาด เล็ก ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ พวกเขาอยากจะเติบโตรุ่งเรือง แต่ พวกเขาขาดทักษะความเป็นผู้นํา ไม่มีใครอยากจะตามพวก เขา ลูกจ้างไม่ไว้ใจผู้นําของพวกเขา หรือผู้นําไม่จุดประกายให้ ลูกจ้างมีแรงจูงใจพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิม ฟอร์บ ให้ความหมายเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ เจ้าของธุรกิจ ด้าน B ไว้ว่า คนที่ควบคุมลูกจ้างพนักงานมากกว่า 500 คนให้ ทํางานอยู่กับธุรกิจหนึ่ง คําจํากัดความนี้เป็นเหตุผลว่าทําไม ทักษะความเป็นผู้นําจึงสําคัญยิ่งสําหรับคนด้าน B คุณจะพบกับธุรกิจที่เป็นเสมือนสนามฝึกฝน ให้การศึกษา กับคุณ ให้คุณได้พัฒนาทักษะและทัศนคติ และให้คุณมีโอกาส ได้สร้างธุรกิจของคุณเองได้ที่ไหนบ้าง? ผมจะตอบว่า ธุรกิจ การตลาดเครือข่ายเกือบทุกแห่ง จะให้สิ่งที่กล่าวมานี้แก่คุณ การตลาดเครือข่ายเป็นธุรกิจของคนด้าน B การสร้างธุรกิจด้าน B ไม่ใช่งานง่ายๆ ดังนั้นคุณจําเป็น จะต้องถามตัวคุณเองก่อนว่า “ฉันพร้อมรับมือกับความไม่รู้ ไหม? ฉันยินดีขยายขอบเขตความสบายใจของฉันไหม? ฉัน เต็มใจรับฟังและยินดีเรียนรู้ความเป็นผู้นําไหม? มีคนรวยมาก คนหนึ่งอยู่ในตัวฉัน พร้อมจะออกมาแล้วใช่ไหม?” ถ้าคําตอบ คือ ฉันพร้อม ฉันยินดี ฉันเต็มใจ และฉันมี ให้คุณเริ่มต้นเลือก หาธุรกิจการตลาดเครือข่ายที่มีโปรแกรมการฝึกอบรมเยี่ยมๆ ผมจะมุ่งเน้นเรื่องผลิตภัณฑ์และแผนการจ่ายผลตอบแทนน้อย กว่า และให้ความสนใจที่การศึกษาและโปรแกรมการพัฒนา ทักษะและทัศนคติที่บริษัทนั้นๆ มอบให้มากกว่า ธุรกิจการตลาดเครือข่ายเป็นธุรกิจของคนด้าน B เพราะมัน เข้าเกณฑ์ที่ผมมองหาในธุรกิจหรือในการลงทุน เกณฑ์มีดังนี้
1. ทดแรง: ฉันสามารถฝึกฝนคนอื่นๆ ให้รู้งานและสามารถ ทํางานแทนฉันได้ใช่ไหม?
2. ควมคุม: ฉันมีระบบที่ได้รับการปกป้อง และระบบนั้นเป็น ของฉันด้วยใช่ไหม?
3. ความคิดสร้างสรรค์: ธุรกิจนั้นยินยอมให้ฉันสร้างสรรค์และ พัฒนาสไตล์และพรสวรรค์เฉพาะตัวของฉันหรือไม่?
4. ความสามารถในการเติบโต: ฉันสามารถทําให้ธุรกิจของ ฉันเติบโตได้ไม่จํากัดใช่ไหม?
5. คาดการณ์ได้: รายได้ของฉันคาดการณ์ได้ไหม หากฉันทํา ตามแผนที่วางไว้? ถ้าฉันประสบความสําเร็จและธุรกิจฉันยังคง เติบโตต่อไป รายได้ของฉันจะเพิ่มขึ้นตามความสําเร็จและ ความยากของงานไหม?


การตลาดเครือข่ายไม่ใช่ลูกโซ่พีระมิดหรอก หรือ?
ผมถูกถามคําถามนี้บ่อยมาก ผมตอบกลับไปว่า จะว่ากัน จริงๆ แล้ว บริษัททั่วไปทั้งหลายนั่นแหละที่เป็นลูกโซ่พีระมิด บริษัทหนึ่งมีคนๆ เดียวอยู่บนสุด โดยทั่วไปจะเรียกกันว่า CEO และทุกๆ คนที่เหลือจะอยู่ข้างล่างคนๆ นี้ ธุรกิจการตลาดเครือข่ายของจริงนั้น จะตรงข้ามกันอย่าง สิ้นเชิงกับรูปแบบธุรกิจที่เห็นกันอยู่ดาดดื่นทั่วไป ธุรกิจการตลาดเครือข่ายถูกออกแบบให้พาคุณขึ้นสู่จุดสูงสุด ไม่ใช่ กดให้คุณอยู่แต่ข้างล่าง ธุรกิจการตลาดเครือข่ายของจริงจะยัง ไม่ประสบความสําเร็จจนกว่ามันจะนําคนขึ้นไปอยู่บนสุด

ยังมีประเด็นอื่นอีกที่ควรค่าแก่การกล่าวถึง
1. หักลดหย่อนภาษีได้มากขึ้น การเริ่มต้นทําธุรกิจ การตลาดเครือข่าย โดยใช้เวลาว่างของคุณ ทําคู่ไปกับงาน ประจําของคุณ คุณจะเริ่มได้รับข้อดีด้านภาษีเหมือนที่คนรวย ได้รับ คนๆ หนึ่งทําธุรกิจนอกเวลางานประจําจะสามารถ ลดหย่อนภาษีได้มากกว่าเป็นลูกจ้างทั่วไป ตัวอย่างเช่น คุณ อาจจะสามารถหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่ารถยนต์ ค่าน้ํามัน ค่าอาหารบางมื้อ หรือค่าสันทนาการบ้างถ้ามี แต่ แน่นอนคุณจําเป็นต้องตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้งกับผู้ตรวจสอบ บัญชีของคุณสําหรับกฎเกณฑ์และสถานการณ์จริงของคุณ และค่าผู้ตรวจสอบบัญชีของคุณก็สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ พูดอีกอย่างก็คือ รัฐบาลจะเก็บภาษีคุณน้อยลง หากคุณชี้แนะ ให้คนอื่นๆ รู้ว่าทําอย่างไรจึงจะจ่ายภาษีน้อยลง
2. ได้พบปะพูดคุยกับคนที่มีความคิดความอ่านคล้ายๆกัน เมื่อตอนที่ผมเริ่มต้นจะข้ามมาอยู่ด้าน B เพื่อนด้าน E ของ ผมเกือบทุกคนคิดว่าผมเพี้ยน พวกเขาไม่เข้าใจว่าทําไมผมถึง ไม่อยากทํางานมั่นคงมีเงินเดือนให้ใช้ ฉะนั้นส่วนที่สําคัญอีก อย่างหนึ่งของการเป็นคนด้าน B ก็คือ คุณจะแวดล้อมไปด้วย คนที่อยู่ด้าน B –และผมก็อยากจะให้คุณเป็นคนด้าน B
3. ให้โอกาสและให้เวลาตัวคุณเอง มัน จําเป็นต้องใช้เวลาจํานวนหนึ่งเพื่อประสบ ความสําเร็จไม่ว่าคุณจะอยู่ด้านใดก็ตาม มัน จําเป็นต้องใช้เวลาเพื่อปีนบันไดขึ้นตําแหน่ง สูงๆ ของบริษัทนั้นๆ หากคุณอยู่ด้าน E หรือหากจะเป็นหมอหรือทนายความที่ ประสบความสําเร็จในด้าน S เช่นกันมัน จําเป็นต้องใช้เวลาและการอุทิศตัวเพื่อ ความสําเร็จในด้าน B ผมใช้เวลาอยู่หลายปี กว่าจะสร้างธุรกิจด้าน B จนประสบความสําเร็จ ดังนั้นจงให้โอกาสและให้เวลา ตัวคุณเอง ผมจะให้เวลาตัวเองอย้างน้อย 5 ปีเพื่อเรียนรู้และพัฒนาไปเป็นคนด้าน B
4. บริษัทการตลาดเครือข่ายต่างก็ อดทน หนึ่งในความงดงามของธุรกิจ การตลาดเครือข่าย หรือ MLM ก็คือ พวกเขาลงทุนกับ คน ถึงแม้ว่าคุณจะยังทําไม่ได้ ในโลกของ บริษัททั่วไป ถ้าคุณทําไม่ได้ภายใน 6 เดือน ถึง 1 ปี บ่อยครั้งคุณจะถูกไล่ออก แต่ในโลก ของการตลาดเครือข่าย ตราบเท่าที่คุณยัง ยินดีให้โอกาสและให้เวลาตัวคุณเอง บริษัท ส่วนใหญ่จะยังทํางานกับคุณ ช่วยพัฒนาคุณ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม พวกเขาอยากให้คุณ ขึ้นมาอยู่ตําแหน่งสูงสุด
5. ทดแรง ลดเวลาทํางาน ด้วยระบบที่มี พร้อมให้คุณแล้ว ระบบเหล่านี้ได้ถูกทดสอบ และพิสูจน์แล้ว มันยินดีให้คุณหยิบเอาไปใช้ แทนที่จะต้องมานั่งสร้างระบบเอาเองเพื่อให้ บริษัทที่เพิ่งเกิดใหม่ไปรอด

บทสรุป
หลังจากใจที่ปิดกั้นของผม ถูกเปิดแล้ว สุดท้ายผมก็เห็นถึงคุณประโยชน์ ซึ่งไม่มีที่ ใดมีเหมือนอย่างที่อุตสาหกรรมการตลาด เครือข่ายมีมอบให้กับใครก็ตาม ที่อยากจะ เปลี่ยนชีวิตเดิมๆ ของพวกเขาให้ดีขึ้น แตกต่างไปจากเดิม โดยทั่วไปแล้ว การเริ่มต้นกับบริษัท การตลาดเครือข่ายสักแห่งนั้นจะมีค่าใช้จ่าย ดําเนินงานน้อยกว่ามาก เมื่อเทียบกับการ สร้างธุรกิจหนึ่งตามลําพังตัวคุณเอง

บทความนี้เป็นบางส่วน คัดมาจากหนังสือ ของ โรเบิร์ต และ โดนัลด์ Why We Want You to Be Rich เป็นบทความที่เผยแพร่โดยได้รับ อนุญาตจาก Rich Press, an imprint of Rich Publishing, L.L.C. Copyright  2006 by Donald J. Trump and Robert T. Kiyosaki สงวนลิขสิทธิ์ นํามาแปลเป็นภาษาไทยเพื่อประโยชน์ ด้านความรู้และการศึกษา หากผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย.
เริ่มต้นกับเราทันที


*

*

*